Huisartsen

In Medisch Centrum Dorp (MCD) zijn de volgende huisartsen gevestigd: H. van den Assem, V.A.J. Deijns, M.H.M. Ebbing, mw. E.C. de Goede en H.C. Peucker. Zij worden ondersteund door huisartsen in dienstverband mw. C.A.M. van den Dool-Marcus en mw. A.C. van der Hoeven-Gisolf.

Voor de site van de huisartsen klikt u HIER.

Huisartsenpraktijk van den Assem/van der Hoeven
Telefoon: 030-6342611
 
Huisartsenpraktijk Deijns/de Goede/van der Hoeven
Telefoon: 030-6374660

Huisartsenpraktijk Ebbing/Peucker/van den Dool
Telefoon: 030-6371261
 
De huisartsen werken nauw samen met de overige hulpverleners binnen MCD. Daardoor onstaat voor de patiënt een vertrouwd team van hulpverleners die in onderlinge samenspraak de beste zorg op maat kunnen aanbieden. Met de apotheek zijn afspraken over de controle van het medicijngebruik om de veiligheid te verhogen. Met de fysiotherapeut over de aanpak van problemen in het bewegingsapparaat. Met de diëtist rondom voeding. Met Indigo en de psycholoog hoe om te gaan met emotionele problemen.

Binnen het Zorggebouw bestaat tevens de mogelijkheid om andere hulpverleners te raadplegen of in te schakelen (logopedie, Oljusja van Woudenberg), oefentherapie Mensendieck (Simeronie Dobbe en Carola van Suijlen), podotherapie (Voetzorg Houten), huidtherapie (Huidzorg Houten), mobiel geriatrisch team (Zorgspectrum), Altrecht.